อาหารทางสายยาง อาหารปั่น มีสูตรเฉพาะ เพื่อให้เหมาะกับ ผู้ป่วยแต่ละประเภท ! อาหารถือเป็นปัจจัยสำคัญของมนุษย์ทุกคน และการรับประทานอาหารนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของโรคภัยไข้เจ็บมากมาย ทางเราจึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการนำอาหารปั่นผสมออกมาจำหน่าย และต้องถูกต้องตามหลักการรักษาของผู้ป่วยแต่ละประเภท

ทางเรามีนักโภชนาการในการประกอบอาหาร โดยเราจะประกอบอาหารตามแพทย์สั่ง เพราะผู้ป่วยแต่ละประเภทนั้นต้องการสารอาหารไม่เหมือนกัน หากนำวัตถุดิบที่ต้องห้ามของผู้ป่วยมาประกอบอาหารก็จะทำให้เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย

ทางเราจึงออกแบบสูตรอาหารของแต่ละประเภทโดยไม่เหมือนกัน โดยมีการพัฒนาสูตรอาหารตามความต้องการของผู้ป่วยและคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะอาดวัตถุดิบเสมอ ก่อนนำมาปรุงอาหาร

อาหารปั่น มาตรฐาน จากห้องแล็บ โรงพยาบาลชั้นนำ !

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสมของทางเรา ที่มีสารอาหารครบถ้วน ซึ่งถือเป็นการรักษาอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อป้องกันคนไข้ขาดสารอาหารและพลังงาน ดังนั้นการให้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการจึงมีส่วนในการรักษาและป้องกันโรคแทรกซ้อนที่จะตามมา

อาหารปั่นผสมของเรา ทางเรารักษาระดับมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ได้บริโภคได้มั่นใจว่า สิ่งที่ได้รับเป็นสิ่งที่ดีมีคุณภาพ ปราศจากสารปนเปื้อนอย่างแน่นอน เพราะทางเราได้ผลิตจากห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาล

อาหารปั่นผสมของเรา นอกจากจะมีสารอาหารครบถ้วนแล้ว ยังมีความหนืดน้อย เพื่อจะได้ให้อาหารผ่านทางสายยางได้ง่าย และเราก็คำนึงถึง สี กลิ่น และรสชาตที่เป็นที่ยอมรับของผู้ป่วยด้วย

ข้อดี ของการให้อาหาร ทางสายยาง !

การให้อาหารสายยางนั้น เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้ แต่ในขณะเดียวระบบย่อยอาหารและการดูดซึมอาหารยังคงสามารถทำงานได้ปกติ

การให้อาหารทางสายยางในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้นั้น มีข้อดีคือ ประหยัด ปลอดภัย และไม่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน และทางเราได้คำนึงถึงความปลอดภัย ความสะอาดของอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะมากที่สุด

เพราะถ้าอาหารปั่นผสมของทางเราเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยแล้ว หากอาหารไม่สะอาด ก็ขะยิ่งทำให้ผู้ป่วยมีการทรุดหรือมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมาทีหลัง ซึ่งนั่นก็ไม่เป็นผลดีต่อร่างกาย จะทำให้ผู้ป่วยได้รับอัตรายได้

หลายคนยังสงสัย เหตุใดต้องให้อาหารทางสายยาง ?

การให้อาหารทางสายยาง ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษา ซึ่งจะใช้รักษาผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานเองได้ เป็นการรับประทานอาหารโดยไม่ผ่านการกลืน มักจะใช้อาหารปั่นผสม เพื่อจะทำให้ง่ายต่อการให้อาหาร แต่ต้องทำตามสูตรของทางโรงพยาบาลหรือนักโภชนาการ

การให้อาหารทางสายยาง มักใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ โดยการให้อาหารทางสายางนั้นมี 3 รูปแบบ คือการใส่สายยางลงไปในจมูกลงไปในกระเพาะอาหาร การใส่สายยางทางปากลงไปในกระเพาะอาหาร และสุดท้ายคือการเจาะหน้าท้อง