บริการทำความสะอาด: วีธีจัดการบ้านเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก

บริการทำความสะอาด: วีธีจัดการบ้านเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ปัญหาใหญ่ของคนกรุงเทพฯ และหลายๆจังหวัดในประเทศไทยเในช่วงนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องฝุ่น PM 2.5 มลภาวะเป็นพิษในอากาศเป็นวิกฤติต่อสุขภาพ นำมาซึ่งโรคร้ายต่างๆ สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายดายเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วสามารถจำกัดได้โดยภูมิคุ้มกันในร่างกายเท่านั้น